Tuesday, 16 September 2014

Allaahumma ‘aafinii fii badanii, Allaahumma ‘aafinii fi sam’i, Allaahumma ‘aafinii fii bashari. 
Allaahumma innii ‘auudzubika minal kufri wal faqri. 
Allaahumma innii ‘auudzubika min ‘azaabil qabri. 
Laa ilaaha illaa anta... 

Ertinya:
“Ya Allah sembuhkanlah badanku, Ya Allah sembuhkanlah pendengaranku, Ya Allah sembuhkanlah penglihatanku. 
Ya Allah sesungguhnya aku berllindung kepadaMu dari kekafiran dan kefakiran.
Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari sisa kubur. 
Tiada Tuhan selain Engkau.
(H.R. Abu Daud & Al-Hakim)